Zamenska vozila

Fiat 500l Fiat 500l Fiat 500l Fiat 500l Fiat 500l
Nikom-auto Vam pruža mogućnost korišćenja niz Fiat zamenskih vozila, koji se mogu neograničeno koristiti za vreme trajanja servisa sopstvenog ili za bilo kakve potrebe.

Korišćenje zamenskog vozila ostvaruje se pod sledećim uslovima:
- sopstveno vozilo se nalazi u servisu Nikom-auto
- zamensko vozilo se može koristiti neograničeno za vreme trajanja servisa, 24h na dan
- vozilo se preuzima sa punim rezervoarom goriva i sa punim rezervoarom se treba vratiti
- dnevno možete preći neograničeni broj kilometara
- zavisno od dogovora, zamena vozilo se može koristiti i na duži period

Prilikom dogovora termina sa servisnim savetnikom raspitajte se o mogućnostima korišćenja naših zamenskih vozila kako bi smo Vam potvrdili mogućnost korišćenja i osigurali adekvatno vozilo.
zamenska vozila kragujevac